JAVNI RAZPIS

7. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP

4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021.

NAZIV AKTIVNOSTI

»TEHNOLOŠKA POSODOBITEV PTUJSKE KLETI«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »TEHNOLOŠKA POSODOBITEV PTUJSKE KLETI« bo potekala postavitev enostavnega objekta – skladišča za shranjevanje kmetijskih pridelkov in nabavo opreme za predelavo grozdja, in sicer črpalka za pretok vina, filter, flotator, parni generator, pecljalnik, vibracijsko korito in vijačna črpalka.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilji naložbe so povečanje skladiščnih kapacitet, povečanje prihodkov podjetja in dodane vrednosti, zmanjšanje stroškov na področju energije in razvoj novih izdelkov. Poleg tega so cilji naložbe povečanje proizvodnje izdelkov, povečanje kvalitete izdelkov in večja produktivnost.
Rezultat naložbe je nov proizvodno skladiščni objekt z opremo, ki bo omogočil nadaljnjo rast prihodkov, razvoj novega izdelka in dvig konkurenčnosti.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/

Izdelava spletne strani: DigiTalk