JAVNI RAZPIS

7. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP

4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021.

NAZIV AKTIVNOSTI

»TEHNOLOŠKA POSODOBITEV PTUJSKE KLETI«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »TEHNOLOŠKA POSODOBITEV PTUJSKE KLETI« bo potekala postavitev enostavnega objekta – skladišča za shranjevanje kmetijskih pridelkov in nabavo opreme za predelavo grozdja, in sicer črpalka za pretok vina, filter, flotator, parni generator, pecljalnik, vibracijsko korito in vijačna črpalka.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilji naložbe so povečanje skladiščnih kapacitet, povečanje prihodkov podjetja in dodane vrednosti, zmanjšanje stroškov na področju energije in razvoj novih izdelkov. Poleg tega so cilji naložbe povečanje proizvodnje izdelkov, povečanje kvalitete izdelkov in večja produktivnost.
Rezultat naložbe je nov proizvodno skladiščni objekt z opremo, ki bo omogočil nadaljnjo rast prihodkov, razvoj novega izdelka in dvig konkurenčnosti.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/
JAVNI RAZPIS

10. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP

4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022.

NAZIV AKTIVNOSTI

»NAKUP OPREME V PODJETJU PTUJSKA KLET D.O.O.«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »NAKUP OPREME V PODJETJU PTUJSKA KLET D.O.O.«, ki jo bo izvedlo podjetje PTUJSKA KLET vinarstvo d.o.o., bo potekala nabava opreme za predelavo grozdja, opreme za predelavo sadja v sok do 500 l/uro, postavitev enostavnega objekta - skladišča za shranjevanje kmetijskih pridelkov in postavitev sončne elektrarne. Del opreme v predelavo grozdja predstavlja grelno hladilni sistem za mošt in vino, ki bo pripomogel k večji okoljski učinkovitosti in zmanjšanju izpustov ter učinkoviti rabi energije.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj naložbe je posodobitev proizvodnega procesa, ki bo posledično omogočilo podjetju večjo produktivnost, izboljšanje kvalitete proizvodov in rast prihodkov od prodaje. S pomočjo naložbe se bodo izboljšali ekonomski kazalniki, podjetje pa si bo z uvajanjem novih izdelkov zagotovilo tudi višjo konkurenčnost na trgu.

Rezultati naložbe so opreme za predelavo grozdja, opreme za predelavo sadja v sok do 500 l/uro, skladišče za shranjevanje kmetijskih pridelkov in sončna elektrarna.

POVEZAVE

ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

www.skp.si/

Izdelava spletne strani: DigiTalk